Det parktiske

Børn og unge under 12 år, skal være ifølge med en voksen, som meget gerne må deltage i rollespillet

Det er gratis at deltage.

Du må gerne medbringe din egen mad og drikke, dette skal nydes i off-game områderne, medmindre det drikkes/spises af godkendte rekvisitter og kan inddrages som en realistisk del af rollespillet. Det bryder flowet at se settings-brydende marsbarer eller colaflasker i spillet.

Rollespillet indeholder IKKE rigtig alkohol. Og alkohol må ikke medbringes eller indtages under rollespillet under nogen omstændigheder for din egen og dine medspilleres sikkerheds skyld. Enhver form for alkohol vil blive konfiskeret og ejermanden udelukkes fra spillet enten i en periode eller permanent.

Det er ikke tilladt at indtage nogen form for rusmidler eller euforiserende stoffer til AktivitetsJonglørernes arrangementer. Dette kan medfører straf, i form af bortvisning fra rollespillet og politiet underrettes. 

Der er klare restriktioner for brug af åben ild. For at holde stemningen, er det bedst, hvis du bruger lanterner med elektriske eller med ægte lys. Der må kun laves bål på de bålpladser, som er udpeget af Spil Mestrene. 

Rygning foregår i off-game områderne. Skodder må ikke smides i naturen. Hvis rygning skal foregå ingame, skal det tilpasses til et in-game design, såsom pibe eller noget der kan dække det. 

Affald som flasker, slikpapir, snor m.m. smides i opstillede affaldssække.

Vi låner skoven, så du skal altid vise hensyn og respekt over for både dyre- og plantelivet. Husk derfor altid at rydde op efter dig. 

Vis hensyn til andre brugere af skoven! Skoven er et offentligt sted der bruges af andre folk. Så giv dem en positiv oplevelse ved at vise dem godt spil og venlige rollespillere. 

Deltager du til et arrangement i AktivitetsJonglørernes-regi, godkender du ved deltagelse at vi må bruge billeder taget til arrangementet i forbindelse med PR og andet. 

Det er ikke tilladt at beskadige træer og buske.

Når vi rydder op efter scenariet, er vi ansvarlige for at skoven bliver efterladt i en forsvarlig tilstand. Hvis man ser noget affald på sin vej, selv hvis det er efterladt af andre, så sørger man for, at det bliver ryddet op.

Alle off-game-genstande skal ikke medbringes til in-game-området. Du kan godt have mobil på dig, men gå langt væk fra de andre spillere, hvis du ønsker at bruge den. 

Vi frabeder folk at bruge bandeord og seksuelle vendinger, da vi er til et arrangement for børn og unge. Vi opfordrer til at finde på mere passende in-game-udtryk, aftale det på forhånd med andre eller helt at undgå det.

Praktisk Information

Medbring:

  • Dit kostume, hvis du har dit eget (ellers supplerer foreningen med standardudstyr).
  • Sminke, hvis du ikke er klædt ud hjemmefra (ellers supplerer foreningen med sminke).
  • Evt. dit eget udstyr – Medbragt våben og udstyr skal godkendes af foreningen, inden det må bruges i spillet (ellers supplerer foreningen med standardudstyr).
  • Skal du sove i skoven skal du selv medbringe det du skal bruge. Farvestrålende telte skal camoufleres med stof eller andet materiale i passende farver, hvis du vil sove i Inn-game-områder. (Sovepose, dyne, madras mm. skal forblive i teltene) Tæpper i passende farver må gerne bruges udenfor teltene.
  • Det gode humør, indlevelsen og forventningen til en god oplevelse for alle uanset alder.
  • Mobilnummer på en voksen vi kan kontakte, hvis der sker noget.
  • Underskrevet tilladelse til overnatning, hvis du er under 18 år

Glemte sager – Ting fundet når vi rydder op og ikke findes en ejermand på stedet, vil blive taget med tilbage til AktivitetsJonglørernes lokaler på Thulevej 16, 3 th. 9210 Aalborg SØ. Her kan de hentes. Glemte sager vil blive gemt i 3 måneder hvorefter de vil ryge til genbrug. 

Når spillet er slut – Når det er slut, vil vi gerne have at du hjælper med at rydde op, pakke sammen og bære tingene ud til bilerne. Vi synes det er vigtigt, at alle hjælper til, og at alle får et ansvar for at det hele fungerer. 

Husk – at de arrangører og hjælpere, (Dem der har sort bånd på venstre overarm) som er i skoven, er der, for at du skal få en god rollespils oplevelse, så hvis du er ked af noget, eller sur over noget, så kontakt en af os. 

Selvom “Christian fra Fyn” måske ligner en alkoholiker i Saharas Ørken, så vil han gerne hjælpe dig! 

Tjek-in – Starter kl. 10.00 og frem til kl. 11.00.  Mød op i off-game området og meld din ankomst. Herefter vil du få et stempel på din hånd, som bevis for din deltagelse. Samt der vil være våben- og udstyr tjek.

første gang du deltager skal du slå med to terninger for at få guld og sølv stykker fra spilstart. 

Når du tjekker ind, kan du spørge om at få en plastiksæk udleveret, til at have dine personlige ting i, hvis det regner. Husk at du ikke skal efterlade noget af værdi (penge, mobiltelefon mm.) i skoven når du spiller, da der også færdes andre i skoven, og du kan ikke altid være sikker på at der er opsyn med netop dine ting. Foreningen tager intet ansvar for mistede eller tabte genstande.

Tjek-ud – Bliver opsat i off-game-området. Hvis der ikke er nogen til at tjekke dig ud, henvender du dig i kroen. Alle skal til check-ud uanset, hvornår du tager hjem. Du får så et stempel på dit karakterkort, så du kan få velfortjente XP næste spilgang. 

Vigtigt – Husk at aflevere alle dine spilleting. Det er spillepenge, artefakter, våben, udstyr og rekvisitter, såsom trylledrikke, punge, skriftruller mm.- altså foreningens ting. De er alle markerede med et rødt eller sort AJ-symbol.

Du samler dine ejendele i en pose, og så får du det igen, når du kommer næste gang. Du må ikke tage det med hjem, for så forsvinder tingene, og vi kan ikke bruge dem igen.

Ventetiden inden spilstart – Det kan godt være du kommer til at vente noget tid, inden selve spillet går i gang. Dette skyldes at der er mange ting der skal forberedes inden spillet kan gå i gang. Brug derfor tiden til at hjælpe med forskellige ting. Spørg folk om de har brug for hjælp eller snak med alle de andre som er kommet. Hvis du vil være sikker på ikke at sulte, kan det være en god ide at tage en madpakke med. Når klokken så er 11.45 samles alle til en lille briefing og lidt efter dette går spillet i gang. 

Praktiske regler at kende

En enkelt hånd på hovedet: er signal for, at en person ikke er en del af spillet. Spilleren er altså off-game. Det er forhåbentligt ikke noget man ser ofte, da man helst ikke går off-game, og hvis man gør, så skal man altid bestræbe sig på at undgå områder, hvor folk spiller. 

Rødt og sort AJ-symbol: Spille Genstande og rekvisitter med sort AJ-symbol er ting og kostumer som ikke kan stjæles i spillet. Dette er de genstande som vi SKAL bruge, hvor den allerede er – Med henblik på at skabe godt rollespilEt billede, der indeholder tekst, clipart

Automatisk genereret beskrivelse

Alle genstande med rødt AJ-symbol er alle genstande, der kan handles med, stjæles eller byttes.

Seddel Reglen: Indimellem finder medhjælperne på tiltag, som der ikke er regler for i forvejen. Til det formål bruger de seddel reglen. Er der fx opfundet en ny magisk effekt, trylledrik, sygdom eller gift, beskrives dette på en seddel og underskrives af Spilmesteren. Denne seddel skal gives til den/de spillere, der bliver påvirket af tingen. En regel seddel er en off-game ting, og spilleren der får en sådan seddel skal have tid til at læse beskeden.

Inn-game​ er et ord der bruges om alt det der sker inde i spillet  

Off-game​ er et ord der bruges om alt der sker udenfor spillet. Det er bl.a. ved:

  • Alle områder, inden spillet går i gang
  • Off-game området når spillet er i gang

Privat snak som ikke passer til din rolle i spillet, må vente til efter spillet er slut eller i off-game området, hvis du går uden for spilområdet, går du ud af din rolle og kan snakke frit. 

Hvis nogen siger ”off-game”, betyder det, at det der sker nu, ikke har med spillet at gøre. Du kan dog ikke afbryde spillet ved at sige „off-game, det jeg gjorde tæller ikke“ eller „off-game, hvor mange KP har du?“ – det ødelægger øjeblikket.

Bliver du utryg eller bange?

Du kan altid komme til en medhjælper (Dem der har sort bånd på venstre overarm) hvis du har brug for ekstra hjælp.

Når indlevelsen, universet og din rolle smelter sammen og opleves med ægte følelser, kan der også opstå situationer, der måske virker for overvældende eller ligefrem skræmmende på dig, så har du altid lov til at sige fra overfor en spilsituation. Det er her dit eget ansvar at kommunikere det til de andre spillere i en off-game situation, så der kan tages forholdsregler og problemet kan blive kendt og man kan tale om det.

Det er også en god idé at hele gruppen tager ansvar og holder øje med om folk virker utilfredse, bange eller utrygge. Hvis det er tilfældet, bør I lige tage en snak om det og forsikre ALLE om at ALLE er klar til at spille videre og at de har det godt med det.

Du kan til enhver tid tage hånden på hovedet for at gå off-game. Bliver spillet for uhyggeligt, er du kommet rigtigt til skade eller på anden måde har brug for at komme væk tager du hånden på hovedet og siger off-game. Din karakter “falder om” i spillet. Hvis du ønsker at gå in-game igen, starter din rolle i din races base eller tilbage til byen. 

Stopord: For at stoppe hele spillet, for alle deltagere kan de frivillige medhjælpere til enhver tid sige højt og tydeligt ”STOP SPILLET”, det betyder at alle skal stoppe med hvad de laver og ALLE er off-game. Først når samme frivillig højt og tydeligt siger ”START SPILLET” er ALLE Inn-game igen.