Evner

Evner

Alle karakterer har evner. Hvilke evner  du starter med, afhænger af hvilken profession du har valgt, da du oprettede din karakter. Du har derefter mulighed for at erhverve dig flere evner igennem spillet.

Hvordan får jeg nye evner?

Evner skal købes med XP. Hver evne koster et bestemt antal XP. Du kan tjene XP ved at deltage i flere spilgange, ved at udføre quests i Otubulis eller gennem din læremester ved din/dine type/professioner. 

Køb af evner

Når du har optjent det antal XP en evne koster, skal du henvende dig til din stormester for din class eller kongen, hvor du så kan købe disse evner.

Som Borger får du rabat på 2 XP, på de praktiske evner. Det vil sige: en praktisk evne, der normalt koster 5 XP, kun koster 3 XP for en Borger

Beskrivelse af evner.
Hver evne er opstillet som følgende:
Navn: (Evnens navn)
Beskrivelse: (Hvad kan du når, du har købt denne evne)
Brug: (Beskrivelse af hvordan evnen kan bruges)
Udstyr: (Nogle evner, kræver at man har det rigtige udstyr, til at bruge evnen, hvilket betyder at du skal anskaffe denne, før du kan benytte denne nye evne)
Krav: (Nogle evner, kræver at du har andre evner først, før du kan købe denne evne)
Pris: (Hvad koster denne evne i XP)

Praktiske evner
Navn: Ceremoni

Beskrivelse: Med denne evne kan du udfør forskellige ceremonier.

Brug: Med denne evne kan du udføre en ceremoni 30 sekunder hurtigere, end hvad det ellers ville tage dig at lave den. 

Udstyr: Ingen

Krav: Ingen

Pris: 5 XP

Navn: Fiskeri
Beskrivelse: Når du har denne evne, har du mulighed for at fiske i søerne, efter fisk.
Brug: Rundt om i skoven er der sat plastiklommer op med en sø, den er markeret med blåt stof langs søens . Vil du fiske, sætter du dig ved vandet med en fiskestang, og for hver 5. min må du tage en lamineret seddel fra plastiklommen med fisketegnet. Når der ikke er flere sedler i lommen, er søen tom
Udstyr: Du skal bruge en fiskestang, som kan lejes hos tømreren for 4 guld i timen.
Krav: Ingen
Pris: 5 XP

Navn: Genkendelse

Beskrivelse: Med denne evne kan du genkende mystiske og magiske genstande.

Brug: Når du er i besiddelse af/har adgang til en genstand, som du ønsker at vide, om er magisk, undersøger du genstanden grundigt, for at se om der sidder et klistermærke på den. Gør der det, er det en magisk eller mystisk genstand. Du kan også gå til spåkonen, vise dit evnekort, og få at vide, hvad genstandens magi er, og hvordan den bruges.

Udstyr: Ingen

Krav: Ingen

Pris: 6 XP

Navn: Jagt

Beskrivelse: Med denne evne, har du mulighed for at gå på jagt efter skovens dyr og skaffe brugbare ressourcer.

Brug: Rundt om i skoven er der sat plastiklommer op med et billede af et dyr og tegn med en bue med et tal bag og pil med et tal. Det tal der er sammen med buen, er den afstand du skal stå fra dyret. Tallet ved pilen, er det antal pile som du har til at dræbe dyret. Rammer du ikke dyret inden for det angivne forsøg slipper dyret fra dig, og du skal gå videre. Rammer du, må du tage dyret med dig, hvis du kan bære det. Har du en kniv med dig, kan du give dig til at parterer dyret, der hvor du skød det. Her deles kødet og skindet fra hinanden. For hver 2 min. du arbejder på dyret, må du tage en lamineret seddel fra plastiklommen enten med kød, pels eller skind. 

Udstyr: Du kan leje bue og pile hos våbenhandleren for 4 guld i timen. (Kun beregnet til jagt af dyr, bruges de til at angribe andre deltagere, mister du evnen med det samme).

Krav: Ingen

Pris: 5 XP

Navn: Kræmmer

Beskrivelse: Når du har denne evne, har du mulighed for at sælge dine ressourcer på markedspladsen. 

Brug: Der findes forskellige markedsstande på markedspladsen, som du kan benytte til at sælge dine vare, når der ikke er andre, der bruger dem. Du må også gerne sælge rundt omkring i skoven og hele Otubulis, hvis du kan finde købere. Det kan være alt fra urter til rustningsdele, eller ting, du selv har opfundet, som kan gøre livet nemmere for borgerne af Otubulis.  

Udstyr: Salgbare ressourcer, som du enten selv har lavet, købt eller på anden måde er kommet i besiddelse af. 

Krav: Ingen

Pris: 5 XP

Navn: Landbrug

Beskrivelse: Med denne evne, kan du dyrke landbrugsjord, så du kan skaffe brugbare ressourcer.

Brug: Du kan købe et stykke jord på 2×2 m. i banken, som du kan dyrke med forskellige afgrøder. Når kornet er vokset, kan det høstes og bearbejdes og derefter indgå i handlen in-game. Når marken er indhegnet og klargjort (store sten, grene mm er fjernet) er den klar til at blive sået til. Når du tilsår din mark igennem frø eller korn (Kan købes hos mølleren, handelsfolk eller gemmes fra tidligere høste), lægger du plastiklommen med din type frøs ikon på midten af marken. Efter 30 min. er kornet vokset og klar til at blive høstet. Når du høster 1 min., må du tage en seddel i plastiklommen med frøene, når den er tom, har du høstet hele marken. Ønsker du at sælge din mark, har du mulighed for at gøre det til andre spillere, hvor du selv bestemmer prisen.

Udstyr: Når du har købt dit stykke jord, får du dine første frø, som enten er hvede, byg eller malt. Du skal markere din mark, med 4 pæle og snor. Du kan leje en le hos en tømrer (Nogle evner, kræver at man har det rigtige udstyr, til at bruge evnen, hvilket betyder, at du skal anskaffe denne, før du kan benytte denne nye evne)

Krav: Ingen

Pris: 5 XP

Navn: Læse og skrive

Beskrivelse: Du har med denne evne lært at læse og skrive

Brug: Du kan læse og skrive, da det ikke er alle i Otubulis, der kan dette, giver denne evne dig en fordel, når du skal formidle eller huske forskellige ting. 

Udstyr: Ingen

Krav: Ingen

Pris: 4 XP

Navn: Minearbejder

Beskrivelse: Med denne evne, kan du arbejde i minerne rundt omkring i Otubulis

Brug: Som minearbejder, kan du samle råstof af forskellige materialer, som så kan bearbejdes og blive til byggematerialer og udstyr, og derefter indgå i handlen in-game. Er du heldig, kan det også være at du finder guld, diamanter eller ædelstene. Rundt omkring i skoven er der sat plastiklommer op med et billede af en hakke, et ur og et tal. Når du ønsker at arbejde i minen, skal du bruge din hakke og spille på at du graver/hakker i jorden, mens du tæller højt til det viste tal. Grunden, til at du skal tælle højt, er så andre kan høre at du arbejder i nærheden og når du har talt til det viste tal, må du tage 1 lamineret seddel fra plastiklommen. (Er det guld, sølv eller ædelsten, kan de byttes til rigtige stykker i banken. De materialer du finder, kan du bringe til en håndværker som kan bearbejde dem og bruge dem til forskellige ting i spillet, alt efter hvad du finder. Er der ikke flere sedler i lommen, er minen tom. 

Udstyr: Du skal bruge en hakke, for at kunne arbejde i minen, den kan du leje hos smeden for 4 guld i timen. 

Krav: Ingen

Pris: 5 XP

Navn: Skovhugger

Beskrivelse: Som skovhugger kan du fælde træer og buske i skoven, som så kan bearbejdes og bruges til at bygge huse og lave andre ting af. De kan derefter indgå i handlen in-game. 

Brug: Rundt omkring i skoven er der opsat plastiklommer, hvor du kan arbejde i skoven. For hver 3. min du hugger på træerne, må du tage en stamme-token i plastiklommen. Husk at spille på, at det er hårdt at fælde træer, og når træet er fældet, skal du bruge en sav til at skære stammen i mindre stykker. Der er også plastlommer med et billede af en sav, husk at spille på at du saver stammen i stykker. Rent praktisk foregår det, ved at du putter et stamme-token i plastlommen ved saven, og for hver 3 min. du saver, må du tage et træ-token. 

Udstyr: Økse til at fælde træerne og sav til at skære stammerne i stykker. Begge dele kan lejes hos smeden for 4 guld i timen. 

Krav: Ingen

Pris: 5 XP

Navn: Tilberedning af rå kød og fisk.

Beskrivelse: Når du har nedlagt et dyr, eller fanget fisk, kan de tilberedes over ”bål” (Ikke rigtige bål, men kunstige bålsteder.)

Brug: For hver 2 min. du steger det rå kød eller den rå fisk over bålet (På en pind), må du tage et tilsvarende stegt kød eller røget fisk token i plastlommen. De rå kød- og fiske-tokens lægges så i den anden plastlomme (Så de kan bruges igen). Du kan kun tilberede det antal fisk eller rå kød, du har med dig. Når du spiser stegt kød eller røget fisk, genvinder du 1 KP, du har mistet i kamp, Du kan kun genvinde 1 kp efter hver kamp, gennem mad. Udstyr: Pinde til at stege fiskene eller kødet over bålet, så du ikke brænder fingrene. 

Kontrollerende evner

Navn: Forfalskning

Beskrivelse: Når du har denne evne, kan du forfalske dokumenter, underskrifter og lignende. 

Brug: Du skal tydelig markere det forfalskede dokument, ved at skrive ”Forfalskning” i nederste højre hjørne. Andre der ser dette dokument, tror stadig det er ægte. Der er dog måder hvorpå andre kan se, at dette er en forfalskning. Det er, hvis de ser dig forfalske det pågældende dokument, eller personen hvis underskrift du har forfalsket, påpeger, at det ikke er deres egen underskrift, dokument mm. 

Udstyr: Du skal bruge noget at skrive med.

Krav: Du skal have evnen forandre, før du kan købe denne evne. 

Relaterede evne for: Luskerne

Pris: 7 XP

Navn: Respekt

Beskrivelse: Du kan få personer til at respekterer dig i op til 1 minut.

Brug: Peg på en person og siger ”Respekt”. Nu får personen så dyb respekt og ærefrygt for dig, at de ikke kan andet end at sænke blikket og tie stille. Du kan kun bruge denne evne på en person ad gangen, og den kan ikke bruges i kamp.

Udstyr: Ingen

Krav: Ingen

Relaterede evne for: Munk/præst, naturens vogter

Pris: 5 XP

Navn: Stumhed

Beskrivelse: Du kan med denne evne få en anden til at være helt stille

Brug: Peg og sig ”STUMHED” så kan personen ikke sige noget, så længe du peger på personen, dog maks. i 30 sekunder.

Udstyr: Ingen

Krav: Ingen

Relaterede evne for: Troubadour, præst/munk.

Pris: 4 XP

Navn: Tankekontrol

Beskrivelse: Du kan få andre til at udføre en-stavelses kommandoer efter bedste evne.

Brug: Når du vil bruge denne evne, skal du pege på en person og fastholde øjenkontakten, indtil du har fået givet din kommando. Den person du peger på, skal derefter udfør din kommando i 15 sekunder. Det kan f.eks. være ”tankekontrol hop”, ”Tankekontrol klap” osv. Det må ikke være kommandoer som ”dø”, ”skade” mm. Siger du sådanne kommandoer, har de ingen effekt på offeret. 

Udstyr: Ingen

Krav: Ingen

Relaterede evne for: Magiker, munk/præst, naturens vogter.

Pris: 5 XP

Navn: Venskab 

Beskrivelse: Du kan med denne evne gøre fjender til venner for en kort stund

Brug: Peg eller rør en og sig ”VENSKAB”.  Personen bliver din bedste ven, hvor han skal behandle dig godt (Som du normalt vil behandle en god ven) i op til 1 minut, medmindre du skader eller snyder personen, så ophæves dette med det samme.

Udstyr: Ingen

Krav: Ingen

Relaterede evne for: Luskerne og troubadour

Pris: 5 XP

Kampevner

Navn: Afvæbne

Beskrivelse: Du kan afvæbne dine modstandere

Brug: Under en kamp kan du afvæbne en modstander i 10 sek. Peg på personen og sig ”Afvæbne”, modstanderen taber sit våben og kan ikke bruge det i 10 sek. 

Udstyr: Ingen

Krav: Ingen

Relaterede evne for: Magiker, Naturens vogter, munk/præst.

Pris: 5 XP

Navn: Bersærk

Beskrivelse: Under kamp får du 10 sek. udødelighed

Brug: Kræver, at du har 0 KP og er i kamp. Du kender nu bersærkergangen. Når du rammer 0 KP, kan du råbe noget i stil med “Bersærk”, hvor du herefter har 10 sekunders udødelighed. I de 10 sekunder er du immun for magi. Efter 10 sekunder har du 0 KP og er totalt bevidstløs. Du kan bruge denne evne 3 gange om dagen. 

Udstyr: Ingen

Krav: Du skal være på 0 KP

Relaterede evne for: Barbar, kriger.

Pris: 5 XP

Navn: Bonk

Beskrivelse: Du kan nu slå en modstander ned bagfra, hvis de altså ikke bærer en hjelm.

Brug: Du skal liste dig op på en modstander, derefter kan du forsøge at ramme denne forsigtigt på skulderen, mens du hvisker “Bonk, du er besvimet i 1 min.” Offeret kan dog vækkes af andre tidligere inden tiden er udløbet. 

Udstyr: Kerneløst blød genstand (Bonk våben)

Krav: Ingen

Relaterede evne for: Luskerne, barbar, borger, kriger.

Pris: 5 XP

Navn: Forhør/Tortur (Må kun bruges med samtykke fra offeret)

Beskrivelse: Krigeren kan nu udføre tortur/ forhøre fangen

Brug: Du skal have offeret i fangenskab, før du kan udføre tortur. Torturen symboliseres ved enten at skære offeret med en blød kniv, eller slå dem med en blød skumkølle. Rollespil på at du udsætter dit offer for tortur i mindst 1 minut (tæl til 60 i dit hoved). Efter 1 minut, må du stille ét ja-nej-spørgsmål, som offeret SKAL svare sandt på. Du kan fortsætte torturen i op til 15 minutter – Altså op til 15 spørgsmål, før offeret SKAL slippes fri. 

Udstyr: Torturinstrumenter – lavet i blødt materiale, så det ikke skader offeret i virkeligheden.

Krav:  Ingen

Relaterede evne for: Kriger, barbar og luskerne

Pris: 6 XP

Navn: Frys

Beskrivelse: Med denne evne kan du fryse dine fjender, så de ikke kan røre sig

Brug: Peger på  en person og siger ”Frys”, dermed lammes personen og kan ikke bevæge sig i 10 sek.

Udstyr: Ingen 

Krav: Ingen

Relaterede evne for: Luskerne, magikere og naturens vogter 

Pris: 5 XP

Navn: Frygt

Beskrivelse: Du kan med denne evne få dine modstandere til at frygte dig

Brug: Peger på din modstander og siger “Frygt” gør du din modstander skrækslagen for dig, de flygter væk fra dig indtil de ikke kan se dig mere. Medmindre de har evnen viljestyrke (frygt)

Udstyr: Ingen

Krav: Ingen

Relaterede evne for: magiker

Pris: 5 XP

Navn: Immunitet (forbandelse)

Beskrivelse: Du kan modstå forskellige magier, så de ikke kan påvirke dig.

Brug: Bliver der kastet magi på dig, vil den ikke påvirke dig. Du kan ikke selv vælge, hvilken magi, der påvirker dig. Det er der ingen der gør. Bliver en forbandelse kastet på dig, skal du vise kasteren dit evne kort, når de vil give dig en sort halskæde på, så de ved at du ikke kan blive påvirket.

Udstyr: Ingen

Krav: Ingen

Relaterede evne for: Barbar, munk/præst, kriger

Pris: 6 XP

Navn: Immunitet (Gifte)

Beskrivelse: Du bliver ikke påvirket af nogen form for gift

Brug: Bliver du forgiftet af magiske eliksirer eller drikke, vil de ikke påvirke dig. Du kan ikke selv vælge hvilke gifte, der påvirker dig. Det er der ingen der gør. 

Udstyr: Ingen

Krav: Ingen

Relaterede evne for: Luskerne, Naturens vogter

Pris: 6 XP

Navn: Smerte

Beskrivelse: Du kan uden våben eller magi, påføre dine fjender en ulidelig smerte.

Brug: Rør personen du vil påføre ulidelig smerte og sig ”SMERTE”. Personen vil føle en stor smerte og er ude af stand til at gøre noget, ud over at falde til jorden og højlydt udtrykker sin smerte.  Varighed 20 sek. Medmindre de har evnen viljestyrke (smerte), så påvirkes de ikke af din evne.

Udstyr: Ingen

Krav: Ingen

Relaterede evne for: Magiker

Pris: 5 XP

Navn: Standhaftighed

Beskrivelse: Du kan modstå enhver form for smerte lavet af forbandelser eller magi

Brug: Enhver form for smerte forbandelse og andre magiske ting der påvirker smerte, virker ikke på dig. Spil tydeligt på, at du modstår den evne, som du bruger standhaftighed imod. Husk at fortælle, at du er immun og vis dem dit evne kort. Evnen virker for dig hele tiden.

Udstyr: Ingen

Krav: Ingen

Relaterede evne for: Barbar, kriger

Pris: 6 XP

Navn: Udholdenhed

Beskrivelse: Med denne evne får du en ekstra KP

Brug: Dit samlede KP, stiger med denne evne når du har købt denne. Den virker hele tiden.

Udstyr: Ingen

Krav: Ingen

Relaterede evne for: Kriger, naturens vogter, troubadour og munk/præst

Pris: 6 XP

Navn: Viljestyrke 

Beskrivelse: Med denne evne, kan du modstå enhver form for tortur

Brug: Du har trænet din viljestyrke og derfor virker enhver form for tortur ikke længere på dig, og derfor vil du heller ikke bukke under for tortur. Du mærker stadigvæk smerten, men frygter ikke den tortur, du er udsat for. Spil tydeligt på, at du modstår den evne, som du bruger viljestyrke imod på trods stor smerte. Og husk at fortælle personen der forsøger at udføre torturen, at du er immun og vis dem dit evne kort. Evnen virker for dig hele tiden.

Udstyr: Ingen

Krav: Ingen

Relaterede evne for: Barbar, kriger, troubadour

Pris: 6 XP