Otubulis

Otubulis - AktivitetsJonglørenes live rollespil

Otubulis er vores live rollespil vi afholder ca. 6 gange årligt i Golfparken, hvor flere af scenarierne kan være med overnatning.

Det er et gratis tilbud for børn og unge i alderen 6-25 år

Vi arbejder ud fra et humanistisk menneskesyn, som vil sige, at vi tror på det gode i alle mennesker, og at alle gør det bedste de kan, lige meget hvilke situationer de befinder sig i.

Formål

Vi er en social, frivillig forening for børn og unge i alderen 6-25 år, med bopæl i Aalborg kommune.

Vi tilbyder børn og unge noget kreativt at en aften om ugen og en eftermiddag hver anden weekend.

Mission

Vores mission er at fremme kreative, innovative og sociale kompetancer hos børn og unge.

Vision

Vores vision er at fremme selvværd og tolrance hos børn og unge, med særlig fokus på at fremme sociale og kreative kompetancer. Ligeledes vil vi fremme forståelsen for, at man lærer af sine fejl og at det er godt med forskelligehed.

Otubulis historie

Guderne har sendt en række plager ind over Otubulis for at få racerne til at samarbejde, frem for at slås imod hinanden. Disse plager størstedelen af befolkningen. Guderne var lykkelige men de begyndte hurtigt at kede sig, og derfor besluttede de sig for at drage til Otubulis. I forklædninger rejste de afsted for at hjælpe med genopbygningen af Otubulis.

Hovedparten af de forskellige racer, har trukket sig tilbage i deres gamle del af landet igen og er så småt begyndt at falde tilbage i deres gamle livsstil. Befolkningstallet i Otubulis er ligeledes begyndt at vokse en smule igen.

Noget mystisk er sket. Der går rygter om, at der er set magiske og overnaturlige væsner rundt omkring i Otubulis, men kan det nu også passe?

Vil du være med til at genopbygge Otubulis?
Vi glæder os til at at se dig første søndag i måneden (Marts til Oktober)

Du kan se alle vores arrangementer i vores kalender, og følge med i hvad vi går og laver på Facebook og Instagram