Hvad er rollespil?

I et rollespil forestiller du dig, at du er en anden person i en historie, som foregår i en fantasiverden.

Et liverollespil er et fysisk rollespil, hvor vi alle sammen leger og udlever en fælles fortælling. Spilleren er sin karakters forfatter, gennem deres handlinger i rollespillet. 

Det foregår i et scenarie eller i en kampagne, hvor alle deltagere har lavet deres egen rolle, ud fra de spilleregler der er givet på forhånd. Disse roller knyttes så sammen med målkonflikter, pligter og ansvar. Når spillet går i gang, er det dig selv, der udvikler og lever dig ind i din rolle og bestemmer, hvordan netop din historie skal udvikle sig. 

Typisk sætter ledelse eller andre spillere nogle udfordringer, der skal løses af den ene eller anden art. Rollespil er karakteriseret gennem forskelligartede udfordringer, og disse løses oftest bedst ved at inkluderer andre spillere og skabe en god illusion.

Det forstyrrer rollespillet, hvis en eller flere personer under et rollespil ikke deltager, og altså bryder den illusion som vi har skabt sammen. 

Du bryder eksempelvis illusionen ved at bruge dine mobiltelefon mens andre spiller rollespil – Fordi der ikke findes mobiltelefoner i vores illusion.

Der er en tæt sammenhæng mellem god illusion og godt rollespil!

Hvordan spiller man live-rollespil?

Dette gøres ved, at man lader som om man er sin rolle. Hvis du har valgt, at din rolle er en stolt kriger, så opfører du dig som en stolt kriger – for at lave en god illusion. 

Spørg eventuelt dig selv:

“Hvordan ville jeg være, hvis jeg var en retfærdig ridder? En listig tyv? En mægtig magiker? En ond ridder? En godhjertet tyv? Den helt nye og uerfarne magiker?”

Det kan være en god idé at have øvet sig på, at huske nogle personlige ting:

  • Så som navn, bopæl, familie, studium, arbejde, finanser, udseende, alder etc., alle sammen sammenfaldende med rollen du har valgt, som kan være relevant at udtrykke i rollespillet for at bidrage til den fælles illusion. 

Der er dermed en sammenhæng mellem, din karakter, andres karakterer, den fysiske aktivitet vi udfører og den fælles illusion – For eksempel:

  • Den gode og retfærdige ridder (din karakter), står overfor elverdronningen og hendes personlige bueskytter (andres karakterer), hvorefter ridderen tager hjelmen af, sænker sit sværd og knæler (den fysiske aktivitet) for at vise dronningen respekt! Hun er jo elvernes øverste leder og kan sende en storm af pile mod ridderen, hvis blot hun ønsker det! (den fælles illusion)

Karakterudvikling er også en vigtig del af rollespil. Dette er en form for ændringer din karakter gennemgår gennem sit liv, som kan påvirke karakterens livssyn, hvordan andre opfatter karakteren og karakterens personlige væremåde.

Bliver den gode ridder bedraget af den listige tyv, vil den gode ridder måske være mindre god ved tyve fremover.

Indlevelse og egen deltagelse

For at få en god oplevelse i et live-rollespil, er det vigtigt at huske på at dine egne følelser og udstråling smitter. Det kan godt være, det er svært i starten, men det er faktisk nemt at få dig selv op at køre og indleve dig helt i rollen, når du først kommer i gang.

Husk at dine udtryk og handlinger reflekteres af andre, så bare det, at du overbeviser dig selv til sådan en grad, at du får en følelse af spænding, vil det givetvis gøre at denne følelse spreder sig og gør spillet mere spændende. 

Det skal være sjovt for alle.

Det er vigtigt at det er sjovt for alle at deltage, derfor er det også vigtigt for fællesskabet, at vi 

allesammen tænker over, hvordan vi egentlig behandler andre. 

  • Vi gør opmærksom på, at vi i rollespillet anvender “kamp med samtykke”. 
  • Det vigtigste, er at have det sjovt sammen med andre i Otubulis, uanset hvordan den enkelte ønsker sin oplevelse. Nogen er der for at nyde bylivet og alt hvad det indebære, uden at kæmpe. Andre vil gerne kæmpe så meget som muligt, og der skal være plads til alle. 
  • Tag hensyn til både dig selv og andre. Gør ikke noget der kan ødelægge oplevelsen for de andre, så hellere hold lidt tilbage og find på en anden måde at gøre det du synes er sjove, så det ikke ødelægger oplevelse for andre.
  • Tab og vind med samme sind. Husk altid på, at det bare er en leg. Det er vigtigt, at man skelner mellem virkelighed og rollespil. Nogle gange taber man i et spil og andre gange vinder man. Det er derfor også vigtigt, at vi er ærlige omkring regler/evner og ikke snyder – for det bryder nemt illusionen for andre.

Dette liverollespil er for børn og unge i alle aldre som har lyst til at deltage, derfor er der også forskellige måder at være med, så selv de helt små får en god oplevelse med færre konsekvenser. De mellemste kan udfordre sig selv lidt og hinanden og de ældre udfordrer sig selv og sin karakter endnu mere. På den måde kan hele familien deltage sammen, men få noget forskelligt ud af at være med.